STAVEBNÍ ČINNOST

Realizujeme stavební práce jakéhokoliv rozsahu. Zajistíme veškeré potřebné dokumentace, od přípravy zakázky přes územní rozhodnutí, stavební povolení až po kolaudaci stavby.

DOPRAVNÍ STAVBY:                                                                                                                                                                Výstavba silnic a místních komunikací.                                                                                                                                Lokální i celoplošné opravy silnic a místních komunikací.

INŽENÝRSKÉ STAVBY:                                                                                                                                                              Výstavba opěrných zdí a plotů.                                                                                                                                          

INŽENÝRSKÁ ČINNOST: Inženýrské vedení staveb od přípravy zakázky přes územní rozhodnutí a stavebního povolení až po kolaudaci stavby.

GEOTECHNICKÉ STAVBY:                                                                                                                                                      Zakládání pozemních a inženýrských staveb.                                                                                                                        Veškeré zemní práce.                                                                                  

LABORATORNÍ ZKOUŠKY:                                                                                                                                                Zkoušky kontroly zhutnění zásypu.                                                                                                                                              Zkoušky kontroly podloží zásypu.

VÝSTAVBA RD NA KLÍČ:                                                                                                                                                              Zajištění projektové dokumentace.                                                                                                                                  Poradenská činnost.                                                                                                                                                            

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTŮ:                                                                                                                          Komplexní dodávka včetně projektové dokumentace.